De flitscontroles voor 2023

Wat is een flitscontrole?

Flitscontroles zijn aangekondigde nationale controles die uitgaan van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Tijdens zo’n controle krijgt de onderneming verschillende inspecties tegelijk over de vloer zoals de arbeidsinspectie of inspecteurs van de RSZ, de RVA, het RIZIV of het RSVZ.

Flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter. Niettemin kunnen kunnen (en zullen) de inspectiediensten ook tijdens de flitscontrole kordaat optreden en zo nodig verbaliseren wanneer ze zware inbreuken vaststellen.

Krijgt jouw sector een flitscontrole?

Voor 2023 worden er flitscontroles voorzien in de volgende sectoren en op de volgende tijdstippen:

  • Februari: transportsector
  • April: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
  • Juni: horeca
  • Augustus: schoonmaaksector
  • Oktober: groene sectoren
  • December: vleessector

Checklist

Op de website van de SIOD kan je per sector een checklist terugvinden met alle documenten die je tijdens een controle moet kunnen voorleggen. Het is dus een absolute aanrader om die lijst even te overlopen.

Wat wordt er zoal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (single permit, arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder meer volgende zaken onderzoeken in jouw onderneming:

Daarnaast zullen de inspecteurs ook controleren of er sprake is van schijnzelfstandigheid.
Lees ook : 'Hoe maakt men het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige?'

Gerelateerde nieuwsitems