Verlegging BTW bij werk in onroerende staat

Teneinde een onterechte toepassing van de verlegging van de BTW door aannemers te vermijden, heeft men besloten deze regeling op 2 vlakken te wijzigen:

  • Vanaf 01/01/2023 zal ook in het geval dat de afnemer een buitenlandse onderneming is met een (rechtstreeks) Belgisch BTW-nummer, de verlegging van BTW van toepassing zijn.
  • Vanaf 01/01/2023 wordt tevens het verbod voor kleine ondernemingen en landbouwondernemingen om hun Belgisch BTW-nummer niet mee te delen aan een aannemer, opgeheven. Vanaf 01/01/2023 zal dit verbod vervangen worden door de verplichting van de afnemer om de aannemer op de hoogte te brengen dat hij geen periodieke BTW-aangiften indient.

Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt of hij dient wel periodieke BTW-aangiften in, kan de aannemer een factuur zonder BTW uitreiken.

Let op, volgende vermelding op uw factuur is vanaf 01/01/2023 verplicht indien u de BTW verlegt naar de medecontractant:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”.

Gerelateerde nieuwsitems