Geen attest 6% meer nodig voor renovatiewerken aan privéwoning

Fiscaliteit
Wetgeving
Renovatiewerken aan privéwoningen ouder dan 10 jaar kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Aangezien de aannemer het btw-tarief bepaalt op de factuur moest deze steeds beschikken over een getekend attest van de bouwheer waarin deze stelde dat de woning effectief ouder was dan 10 jaar en hoofdzakelijk gebruikt werd als privéwoning. Dit attest verlegde de aansprakelijkheid inzake het btw-tarief naar de bouwheer die het attest had getekend. De wetgever heeft echter beslist om vanaf 2022 deze formaliteit aan te passen.

Vermelding op de factuur

Vanaf 2022 verdwijnt de formele voorwaarde van het attest en wordt deze vervangen door een (uitgebreide) vermelding op de factuur uitgereikt door de aannemer. Door deze vermelding is er een ontheffing van aansprakelijkheid van de aannemer, tenzij de bouwheer binnen de maand laat weten aan de aannemer dat het tarief van 6% niet kan worden toegepast. De aangepaste regeling zorgt er aldus voor dat de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de afnemer om aan te tonen dat het correcte btw-tarief is toegepast.

De volgende verklaring dient op de factuur opgenomen te worden:

"Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen."

Tijdelijke overgangsregeling

Zoals reeds toegelicht zou de maatregel in werking treden vanaf 1 januari 2022. Echter om belastingplichtigen de kans te geven zich aan te passen werd in een overgangsperiode voorzien tot 30 juni 2022 waarin ook het attest nog steeds gebruikt mag worden.

 

Heeft u vragen over deze nieuwe regeling omtrent werken aan de privéwoning? Neem dan zeker contact op met uw dossierverantwoordelijke.

Gerelateerde nieuwsitems